Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

Ob ustanovitvi sta bila v arhivu poleg vršilca dolžnosti ravnatelja zaposlena še dva arhivista in arhivski manipulant. V naslednjih letih se je kolektiv postopoma širil, močneje pa se je kadrovsko okrepil šele v osemdesetih letih. Trenutno je v arhivu zaposlenih dvanajst delavcev.

Seznam zaposlenih 

 
JURIJ ROSA
    delovno mesto: arhivski svetovalec
    zaposlen od: 4. 1. 1980
 
LILIJANA VIDRIH - LAVRENČIČ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od: 1. 8. 1980
  
ALEKSANDRA PAVŠIČ - MILOST
    delovno mesto: arhivska svetnica
    zaposlena od: 1. 4. 1981
  
METKA NUSDORFER - VUKSANOVIĆ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od: 1. 10. 1983 
 
IVANKA URŠIČ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od: 1.10.1987
 
ELENA MAKORIČ
    delovno mesto: višja arhivska sodelavka
    zaposlena od: 1. 1. 1992
 
ROMANA MITHANS
    delovno mesto: samostojna arhivska tehnica
    zaposlena od: 23. 2. 1998
 
DRAGO TRPIN
    delovno mesto: direktor
    zaposlen od: 1. 3. 2000
 
ERIK PREGELJ
    delovno mesto: informatik
    zaposlen od: 15. 9. 2003

BRANKA KOBAL
    delovno mesto: računovodkinja
    zaposlena od: 1. 10. 2009

TANJA MARTELANC
    delovno mesto: arhivistka
    zaposlena od: 6. 2. 2017

UROŠ LAVRENČIČ MUGERLI

    delovno mesto: arhivist
    zaposlen od: 1. 10. 2018

Poleg redno zaposlenih so v prvih letih po ustanovitvi samostojnega arhiva in do sprejetja v delovno razmerje tajnika in računovodje tajniška in računovodska dela opravljale uslužbenke knjigovodskega centra Nova Gorica, ki se je leta 1973 priključil Temeljni kulturni skupnosti Nova Gorica. Ta je prevzela obveznost organiziranja računovodske službe za kulturne ustanove v novogoriški občini, s 1.1.1974 tudi za Pokrajinski arhiv. Med leti 1978 in 1982 sta računovodstvo vodili uslužbenki Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica, med leti 1982 in 1990 pa so v arhivu zaposlene računovodkinje opravljale računovodske storitve tudi za Goriški muzej.
 

ČLANI SVETA POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI

a.) Predstavniki ustanovitelja: 1 član

dr. MATEJA JERAJ 

b.) Predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 1 član

ERNESTA DROLE

c.) Predstavniki delavcev arhiva: 1 član

ERIK PREGELJ, predsednik sveta