Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

je bilo v arhiv pridobljenih 14 novih fondov in približno 232 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več ...

 

je bilo v arhiv pridobljeno 18 novih fondov in približno 50 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več ...

 

je bilo na novo pridobljenih 18 fondov oziroma približno 130 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. Nekaj pomembnejših prevzemov objavljamo na tem mestu več ...

je bilo na novo pridobljenih 9 fondov oz. 23 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več ...

smo na novo pridobili 12 fondov in 1 zbirko. V arhiv je bilo tako poleg ostalih delnih prevzemov, pridobljeno približno 45 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev. Več o teh prevzemih objavljamo v nadaljevanju več ...

je bilo poleg ostalih prevzemov arhivskega gradiva, na novo pridobljenih 17 fondov in zbirk. V arhiv je bilo tako prevzetih približno 53 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev. Več o teh prevzemih objavljamo v nadaljevanju več ...

Goriški muzej je meseca julija 2006 izročil Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici del svojih zbirk arhivskega gradiva:

  • Zbirka iz obdobja druge svetovne vojne obsega gradivo oblastnih organov, političnih organizacij, vojaških enot, zalednih ustanov in posameznikov, količine 7,5 tekočih metrov.
  • Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva vsebuje dokumente upravnih in pravosodnih organov, zemljiških gospostev, društev, oseb in družin. V tej zbirki, ki obsega  14,1 tekočih metrov, so tudi najstarejši dokumenti.
  • Zbirka spominov iz obdobja med obema vojnama, zlasti pa iz časa druge svetovne vojne obsega 21,2 tekočih metrov.
  • Topografija NOB, zapisi o dogajanju med NOB so nastali v času 1948-1954, vsebujejo zapise o dogodkih in osebah za obdobje druge svetovne vojne, po  posameznih krajih, pokrajinah in vojaških enotah, obsega 8,4 tekočih metrov.