Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1922-1951; 0.5 tm (4š 6k); arhivski popis

1922: Poljedelsko društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani pri Biljani, registrovana zadruga z omejenim jamstvom; okrog 1930: Societa Agraria dei Coloni e Piccoli Possidenti, Consorzio registrato a garanzia limitata in Fleana di Bigliana; 1951: ukinitev

zapisniki sej 1923-1948/ glavne knjige 1927-1951/ evidence tekočih računov, kontov, saldakontov in posojil 1922-1949/ blagajniški dnevniki 1922-1951/ evidence razprodaje vina 1925-1929/ bilance 1930-1951

slovenščina, italijanščina