Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1949-1985?; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1949: Prosvetno društvo (Izobraževalno kulturno-umetniško društvo) Drago BajcVipava

občni zbori 1956?-1982, seje odbora 1949-1951, 1956-1961/ programi dela, finančni načrti in poročila o delu 1962-1965,1977?-1982/ bilance za leta 1977-1983, finančna dokumentacija 1960,1976-1983/  vprašalni listi, statistična poročila in evidenčni listi 1959-1962, 1982/ seznam članov 1956?-1961?, 1977-?, seznami pevk in pevcev ?-1983/ prijave-vpisne pole za članstvo 1960-?/ proslave, koncerti in druge prireditve ?-1983/ udeležba pevskega zbora na taboru v Šentvidu pri Stični 1978-1983/ praznovanje 10-letnice delovanja pevskega zbora 1982/ nagovori ?-1983/ blagajniška knjiga 1954-1981/  dopisi z Jožefom Durn iz Clevelanda 1950-1951/ dopisi in ostali spisi 1950-1951, 1959-1985?/ delovodnik 1950-1951,1956-1958/ časopisni članki in besedila namenjena za objavo 1965-1982?/plakat 1961?/ fotografije/