Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1957(?)-2007; 6.4 tm (64 škatel), arhivski popis

statuti, pravilniki in drugi predpisi/ občni zbori in seje organov zveze 1961-2007/ razporedi službe operativne enote 1968/ tečaji, izobraževanja, usposabljanja, izpiti, tekmovanja 1976?-2004/ razne evidence in seznami, statistična poročila, zavarovalniška dokumentacija 1957?-1988/ poročila o požarih, prijave intervencij 1962-1980/ pogodbe o delu, dnevniki dela/ radijsko omrežje za potrebe gasilskih organizacij 1980?-1993/ gasilski avtorally/ štab operative občinskih gasilskih zvez severnoprimorskega območja 1984-1990/ dopisi in ostali spisi 1959-2007/ razno/ dokumentacija društev/ delovodniki 1958-1990/ likovni izdelki in spisi o gasilstvu učencev osnovnih šol/ priznanja in diplome