Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1994-2008; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

občna zbora 2004, 2007/ seje odbora 2001, 2004-2007/ poročila o dejavnosti, finančni načrti in finančna poročila, poročila nadzornega odbora 1998-2008/ mesečna poročila o delu 2000-2004/ dokumentacija nastopov na koncertih, proslavah in drugih prireditvah 1997-2007/dopisi in ostali spisi 1999-2007/ priznanja, diplome, zahvale 1994-2007/