Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1998; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1886: Janez Marušič zgradi apneniško peč – začetek industrijske proizvodnje apna; med obema vojnama: Fornace calce Salcanese (lastnik Ribbi, pozneje Tacchino); 1947: Solkanska industrija apna »Rdeča zvezda«; 1950-1952: obrat podjetja »15. september – industrija cementa,salonita in apna na Soči; 1952: Solkanska industrija apna

registracija 1952-1992/zapisniki upravnega odbora 1953, 1965-1973, 1993, delavskega sveta 1953-1954, 1959-1960, 1962-1973, 1978-1982, 1990-1998, strokovnega kolegija 1961-1973, 1993-1998, komisije za delovna razmerja 1974-1990, zbora delavcev 1971, 1974-1977, raznih komisij, odborov 1971-1979, sindikalne podružnice 1960-1962, 1965-1969/ investicije v nove peči 1954-1957/rekonstrukcije, sanacije 1968-1993/plani 1953, 1969, 1978, 1990, 1995/ matični knjigi 1947-1963, 1949-1955/ razno