Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1962; 4,5 tm (45š 1k), arhivski popis

1955: Gostinska zbornica Gorica; 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

statuti, poslovniki, tarifni in drugi pravilniki zbornice in gostinskih podjetij 1956-1962/ zapisniki in poročila občnih zborov 1956-1962/ zapisniki upravnega odbora, nadzornega odbora, predsedstva in ostalih organov zbornice 1956-1962/ pristopne izjave 1955-1962/ odločbe o ustanovitvi gostinskih obratov 1955-1962/ bilance, zaključni računi ipd. zbornice in gostinskih podjetij 1955-1962/ podatki o zaposlenih v gostinstvu/ razna poročila, analize, obračuni 1956-1961/ statistična poročila gostinstva 1957-1962/ izobraževanje gostinskih delavcev 1956-1962/ investicije v gostinstvu – projekti, programi 1959-1960/ izbrani spisi