Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1965; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1960: Okrajna kmetijsko gozdarska zbornica Gorica; 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

splošno o organizaciji 1959-1962/ zapisniki organov upravljanja 1961-1962/ zapisniki odborov 1961-1962/ plani, programi, analize 1959-1962/ zaključni računi zbornice in kmetijskih zadrug 1961-1962/ investicije 1960-1962/ kmetijske zadruge 1961-1962/ izobraževanje v kmetijstvu 1961-1962/ gozdarstvo 1961-1962/ lesarstvo 1962/ razni zapisniki, poročila 1961-1962/ Kmetijski sklad Okrajnega ljudskega odbora Gorica 1962/ Kmetijski zavod Nova Gorica 1961-1962/ Agromotor 1961-1965/ spisi 1961-1962