Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1896-1948; 3.8 tm (27š 35k 1m); arhivski popis

1896: Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici; 1924: Ljudska posojilnica v Šempetru, Cassa popolare di prestiti in San Pietro di Gorizia; 1935: Cassa Agraria di San Pietro di Gorizia; 1948: ukinitev

pravila 1896, 1939/ zapisniki sej načelstva 1911-1947, nadzorstva 1931-1946, občnega zbora 1931-1947/ izpiski računov 1897-1948/ knjige posojil, hranilnih vlog/ blagajniški dnevniki/ imeniki vlagateljev, dolžnikov in porokov/ knjige upnikov/ zadolžnice/ vloge za posojila

slovenščina, italijanščina