Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1999; 6.3 tm (62š 4k); arhivski popis

1947: Gozdno gospodarstvo Tolmin (Gozdno gospodarstvo Sveta Lucija ob Soči oziroma Gozdno gospodarstvo Most na Soči); 1952: Gozdno gospodarstvo Tolmin in Gozdno gospodarstvo Postojna se združita v Gozdno gospodarstvo Postojna; 1953: ponovna razdružitev – Gozdno gospodarstvo Most na Soči; 1954: del območja prevzame novoustanovljeno Gozdno gospodarstvo Gorica; 1957: združitev Gozdnega gospodarstva Gorica in Gozdnega gospodarstva Most na Soči v Soško gozdno gospodarstvo Tolmin; 1994: del dejavnosti – gozdarsko javno službo prevzame novoustanovljeni Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin

ustanovne listine 1948-1967/ premoženjske zadeve 1948-1974/ pravne zadeve 1957-1974/ pravila, statuti, pravilniki 1953-1989/ poslovna poročila 1957-1988/ zapisniki delavskega sveta, odborov, komisij, strokovnega sveta, sindikata 1957-1994/ gradbene zadeve 1950-1980/ Soški gozdar 1965-1975, Informator 1973-1978/ poročila in prijave nezgod 1955-1962/ poslovno tehnično sodelovanje 1982-1987/ matične knjige/ razno