Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1978; 1.7 tm (17š); prevzemni seznam

1959: ČIB Bovec, industrijsko podjetje čipk in posteljne konfekcije; 1964: ČIB, industrijsko podjetje čipk, lahke in posteljne konfekcije Bovec; 1970: ČIB, industrijsko podjetje čipk, posteljne in gostinske konfekcije Bovec; 1974: ČIB, industrijsko podjetje posteljne in gostinske konfekcije Bovec

zapisniki delavskega sveta 1961-1978, upravnega odbora 1961-1970, strokovnega kolegija 1960-1969, poslovodnega organa 1970-1977, delovnega kolektiva 1966-1978, odborov in komisij 1964-1978, osnovne organizacije sindikata 1959/ volitve in referendumi 1961-1978/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1978/ tehnološka dokumentacija 1961-1978/ zaključni računi 1959-1978