Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1997; 2.6 tm (26š 3k 1m); prevzemni seznam

1947: Nabavno prodajna zadruga Srednji Lokovec; 1955: Kovaška zadruga Lokovec; 1961: Kovaško obrtno podjetje Lokovec; 1962: Lokovško kovaštvo, podjetje za proizvodnjo kovanega orodja, Lokovec; 1973: Vozila Gorica, Temeljna organizacija združenega dela Kovano orodje Lokovec; 1990: »Gorica Elementi«, proizvodnja elementov, kovanega orodja in storitve Lokovec; 1997: začetek stečajnega postopka

registracija, statusne zadeve 1947-1997/ pravila, statuti, pravilniki 1947-1992/ pristopne izjave  1949-1960/ volitve, imenovanja 1957-1987/ zapisniki organov upravljanja, osnovne organizacije sindikata 1948-1997/ plani, poročila, gospodarski načrti 1966-1996/ tožbe, odločbe sodišč 1994-1996/ zaključni računi, bilance  1954-1995/ investicije 1955-1974/ gradbena dokumentacija 1964-1976/ prospekti, katalogi proizvodov/varstvo pri delu, nesreče pri delu 1963-1995/ diplome, priznanja 1955-1988/ klišeji, fotografije kolektiva, delovnih prostorov, delovnih orodij/ seznami članov, matične knjige 1947-1975/ gradivo poslovnega združenja »Fužinar« 1959-1975