Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-2002; 2.4 tm (24 škatel); arhivski popis

1947: Zidgrad; 1958: »Mizar« Volčja Draga; 1973: Slovenijales – »Mizar«, industrija stavbnega pohištva Volčja Draga; 1990: »Mizar«, industrija stavbnega pohištva Volčja Draga; 2004: stečaj

registracija 1958-1990/ volitve, referendumi, imenovanja 1974-1988/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1958-2001/ zapisniki upravnega odbora 1965-1969, delavskega sveta 1962-1996, kolegija 1988-1995, zbora delavcev 1973-1994, komisij 1964-1990, delničarjev 1997-1998 / plani, poslovni načrti 1974-2002/ prospekti izdelkov/ fotografije tovarniškega poslopja, proizvodnega procesa, izdelkov, gasilske enote

katalogi, prospekti, ceniki, gradbena dokumentacija 1965-1999/ tehnološka dokumentacija 1955-1990/ elaborati 1988/ poslovno sodelovanje, zaključni računi, nesreče pri delu 1953-1989/ plani, lastninsko preoblikovanje1987-1990/ splošni akti, zgodovina podjetja, razni zapisniki, stanovanja, civilna zaščita, družbena samozaščita 1958-1995/ matične knjige/ fotografije