Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-2004; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1959: Goriška modna konfekcija v Novi Gorici; 1960: "Oblačila Ideal" Nova Gorica; 1970: Damska modna konfekcija Ideal Nova Gorica; 1973: Modna konfekcija Ideal Nova Gorica

ustanovitev, registracija 1959-1993/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1965-2004/ zapisniki delavskega sveta 1970-1987, odbora za delovna razmerja 1971-1989/ interno glasilo 1978-1984/ zapisniki skupščine 1990-1994 / poslovna poročila, plani, analize 1961-1996 / sanacija 1967, 1989 / meritve ekoloških pogojev dela 1987-2003 / fotografije, prospekti, zahvale, priznanja 1968-1997