Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1910-2001; 3.2 tm (31š 6k); prevzemni seznam

1955: Zadružna sirarna Kobarid; 1957: Gospodarska poslovna zveza Tolmin, obrat Sirarna Kobarid; 1958: Gospodarska poslovna zveza Tolmin, obrat Mlekarna Kobarid; 1960: Planika, podjetje za nakup in predelavo mleka Tolmin; 1966: Mlekarska industrija Planika Kobarid; 1967: Tovarna čokolade, bonbonov in keksov Josip Kraš Zagreb, obrat Planika Kobarid

knjiga prevzema mleka 1910-1933/ zapisniki Mlekarske zadruge na Ponikvah 1932-1950/ pravila in računi Mlekarne Sela 1931-1934/ načrti gospodarskih objektov 1925-1927/ statusne zadeve 1955-1967/ statuti, pravilniki 1952-1971/ zapisniki upravnega odbora 1957-1966, delavskega sveta 1956-1972, zbora delavcev 1965-1972, osnovne organizacije sindikata 1957-1972, zveze komunistov 1958-1968/ statistika 1956-1959/ investicijski programi 1959-1960