Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1992; 3.6 tm (36š); prevzemni seznam

1947: Podjetje Kreda Srpenica; 1971: TKK Srpenica, tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede; 1975: Helios kemična industrija Domžale, Temeljna organizacija združenega dela TKK Srpenica

registracija 1955-1971/ zapisniki delavskega sveta 1953-1992, upravnega odbora 1963-1974, kolegija 1963-1968, zbora delavcev 1976-1991, raznih komisij, sindikata  ipd. 1976-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1975/ plani 1962-1965/ Interni informativni bilten 1978-1990/ gradbene situacije ipd. 1978-1980