Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1938-1992; 1.6 tm (16š 1k 1m); arhivski popis

1913: Žaga Kobe; 1919: Žaga Scarboni; 1923: Žaga Rizzatto; 1947: Lesno industrijsko podjetje Lipa Ajdovščina; 1997: Lipa Ajdovščina, delniška družba; 2008: začetek postopka likvidacije

registracija 1948-1995/ zapisniki delavskega sveta 1972-1992, razni zapisniki1977-1988/ nesreče pri delu 1960-1962/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1983-1990/ matične knjige, seznami zaposlenih/ tehnična dokumentacija za stole, kuhinje, spalnice, okna, vrata (izbor)/ skice, fotografije, prospekti izdelkov (izbor)/ Lutman Fratelli 1938-1948: libro matricola, libro di paga

slovenščina, italijanščina