Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1987; 10.2 tm (109š 8k); prevzemni seznam

1950: Avtoobnova Ajdovščina; 1949: Avtoobnova Šempeter pri Gorici; 1963: Vozila Gorica

zapisniki upravnega odbora 1952-1969, delavskega sveta 1953-1987, strokovnega kolegija 1956-1980, odborov in komisij 1952-1985/ bilance in zaključni računi 1950-1955/ interna glasila 1977-1984/ prospekti, publikacije/ fotografije proizvodnega procesa, izdelkov, prostorov, raznih prireditev/ investicijski programi in elaborati 1959-1977/ osebne mape zaposlenih/ zapisniki organov upravljanja podjetij Agromotor 1956-1965, Motoremont 1973-1984, Mehanične delavnice 1966-1968, Podjetja za popravljanje voz in strojev 1972-1973, temeljnih organizacij 1974-1987