Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1950-1995; 5.6 tm (56 arhivskih škatel); prevzemni seznam

1950: Soške elektrarne, Direkcija Doblar; 1952: Soške elektrarne Nova Gorica; 1975: Soške elektrarne, podjetje za proizvodnjo in prenos električne energije Nova Gorica

registracija 1955-1975/ zemljiškoknjižne zadeve 1951-1953/ samoupravni splošni akti 1961-1981, upravni odbor 1950-1956, 1964-1970/ delavski svet 1950-1995/ zbor delavcev 1974-1990/ kolegij direktorja 1975-1992/ komisije, odbori 1971-1991/ osnovna organizacija zveze komunistov 1974-1980, sindikata 1978-1991