Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1978; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1959: Okrajni zavod za zaposlovanje invalidov «Splošni servis« Gorica; 1961: Zavod za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov »Splošni servis« Gorica; 1974: Zavod za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov a + a Nova Gorica; 1976: Meblo Nova Gorica, TOZD Prometna signalizacija »a+a«; 1977: združitev s TOZD Poliplast oprema v Meblo Nova Gorica, TOZD Poliplast oprema a + a

registracija 1959-1963/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1960-1976/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, izvršnega odbora,  poslovnega odbora, zbora delavcev, kolegija, komisij ipd. 1961-1976/ plani 1969-1978/ zaključni računi 1967-1976/ invalidi: analiza nesreč pri delu, seznami, razno/ projekti