Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1954-1994; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1954: Trgovsko podjetje "Tolminka" Tolmin; 1965: Trgovsko podjetje na malo in veliko "Alpkomerc" Tolmin (nastane z združitvijo detajlistične trgovine Tolminka Tolmin in grosističnega podjetja Soča Most na Soči. ; 1971: Alpkomerc Tolmin, samostojna organizacija podjetja Emona Ljubljana; 1973: Trgovsko podjetje Alpkomerc Tolmin (izločitev iz Emone); 1976: Primorje Gorica, TOZD Alpkomerc Tolmin, 1986: Trgovina na drobno in debelo Alpkomerc Tolmin (izločitev iz delovne organizacije Primorje Gorica); 1992: Alpkomerc Tolmin, trgovina in gostinstvo; 1993-1994: lastninsko preoblikovanje

registracija 1963-1977/ nepremičnine 1969-1975/ statut, pravilniki, samoupravni sporazumi 1963-1994/ zapisniki delavskega sveta 1954-1994, upravnega odbora 1954-1970, poslovodnega odbora 1971-1977,odborov in komisij 1964-1991/ statistična poročila 1969-1977/ adaptacija poslovnih prostorov 1965-1977/ nepremičnine 1969-1975/ volitve, referendumi 1978-1992/ odločbe, sklepi 1984-1994/ lastninjenje podjetja 1993-1994/ denacionalizacija 1959-1994/ matične knjige, osebni kontrolni listi/ fotografije