Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1964-1991; 2.8 tm (28š 2k); prevzemni seznam

1976: združijo se podjetija  ATC Bovec, Gostinsko podjetje Hotel Krn Tolmin in Gostinsko podjetje Posočje Most na Soči v DO Soča, gostinstvo in turizem Tolmin; 1985: združitev s Kompasom – odtlej: Kompas Jugoslavija, TOZD Gostinstvo Tolmin in Kompas Jugoslavija, TOZD ATC Bovec; 1989: Gostinstvo in turizem Tolmin

registracija, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1976-1991/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, odborov, komisij 1981-1991/ zaključni računi 1965-1989/ evidence osebnega dohodka 1964-1991/ matične knjige