Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1949-1996; 1.2 tm (12 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1949: Remontno gradbeno podjetje Ajdovščina; 1964: Komunalno podjetje Ajdovščina; 1978: Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina

splošni akti 1961-1981/ zapisniki organov upravljanja  osnovne organizacije sindikata, volilnih komisij 1961-1987/ zaključni računi 1949-1996/ poročila zaposlovanja 1981-1985/ prijave poškodb pri delu 1986-1996/ plani 1981-1988/ elaborat Turistično propagandni design Ajdovščine: shema lokacij, fotografije 1969