Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1946-2008; 10.5 tm (105 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko gradbeno podjetje "Primorje", sedež Vipava; 1950: Splošno gradbeno podjetje "Primorje" Ajdovščina

spisi 1946-1950/ registracija 1975-1993/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi in drugi splošni akti 1964-2001/ zapisniki delavskega sveta, upravnega odbora, zbora delavcev, komisij in odborov, družbenopolitičnih organizacij 1949-2001/ plani, poročila o delu 1974-2006 / nesreče pri delu 1976-1991/ zaključni računi 1946-1966/ glasilo Primorje 1960-1986/ jubilejne publikacije 1971-2007/ bilteni, obvestila delavcev 1976-1993