Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1966-1986; 4.3 tm (43š 4k); arhivski popis

1966: Stanovanjsko podjetje občine Nova Gorica; 1975: Splošno obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica

splošni akti 1966-1975/ volitve, referendumi 1977-1985/ zapisniki delavskega sveta 1966-1986, zbora delavcev 1966-1986, upravnega odbora 1967-1971, sveta podjetja 1968-1973, strokovnega kolegija 1968-1984/ zapisniki raznih komisij 1968-1985/ poslovna poročila 1966-1974/ statistika 1975-1985/ zaključni računi 1966-1986/ matične knjige/ zapisniki osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1975-1986/ fotografije