Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-2002; 5.0 tm (50 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko avtopodjetje v Ajdovščini; 1952: Avtoprevozniško podjetje Gorica (skrajšano Avtopromet Gorica); 1962: Komunalno avtoprevozniško podjetje "Avtopromet Gorica"; 1974: Avtopromet Gorica - prometno, remontno, gostinsko, turistično in trgovsko podjetje; 1976: Avtopromet Gorica - prometna, remontna, gostinska, turistična in trgovska delovna organizacija

registracija 1960-1976/ splošni akti/ zapisniki upravnega odbora 1959-1972, delavskega sveta 1959-1989, zbora delavcev 1973-1989, strokovnega kolegija 1970-1982, osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1965-1989/ stečaj 1996-2002