Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-2003; 6.2 tm (62š); prevzemni seznam

1953: Uprava za vodno gospodarstvo, Sekcija za Sočo, Nova Gorica; 1961: Vodna skupnost za porečje Soče Nova Gorica; 1974: Splošna vodna skupnost Soča Nova Gorica; 1976: Vodnogospodarsko podjetje Soča Nova Gorica

statut, pravilniki, samoupravni sporazumi 1977-2003/ zapisniki upravnega odbora 1959-1973, delavskega sveta 1967-1999, zbora delavcev 1960-2003, poslovnega odbora 1979-1982, kolegija 1983-1999, osnovne organizacije sindikata 1976-1992, zveze komunistov 1978-1989, zveze mladine 1981-1989/ volitve 1963-2001/ statistika 1956-1995/ poročila 1959-1970/ tehnična dokumentacija 1947-1993/ glasilo Informator 1980-1996/ matični knjigi 1951-1960/ fotografije sanacije plazu pri solkanskem mostu 1971, fotografije zimskih športnih iger vodarjev Slovenije 1997/ sanacijski načrti 2002/ prisilna poravnava 2002