Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1957-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Mestni kino Ajdovščina; 1967: Mestnemu kinu Ajdovščina se je priključil kino »Nanos« Vipava ; 1976: Mestni kino Ajdovščina vključen v Zavod za kulturo Ajdovščina

zaključni računi 1957-1976/ statut 1968/ samoupravni sporazum 1971-1977/ pravilnik o delitvi osebnih dohodkov 1975/ zapisniki 1968-1974/ dokumentacija o dozidavi in ureditvi rimskega stolpa v gostinske namene 1969-1970/ zapisnik o tehničnem pregledu 1976/ poslovno poročilo za leto 1968, 1969/ razno 1970-1973