Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1996; 2.5 tm (25 škatel); arhivski popis

1945: Ljudska knjižnica Tolmin; okrog 1962: Knjižnica Tolmin; 1980: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

ustanovitev, registracija, statusne spremembe 1962-1979/ statuti in drugi samoupravni akti 1964-1979/ zapisniki sej 1954-1980/ delovni načrti 1975-1980, poročila o delu 1953-1980/ finančni načrti in zaključni računi 1956-1980, blagajniške knjige 1949-1959/ statistična poročila 1952-1980/ statistike knjižnega fonda, bralcev in izposoje 1954-1980/ dokumentacija o prireditvah 1980