Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1954-2018; 2.3 tm (23 škatel, 3 mape, 91 gledaliških listov, 29 plakatov); arhivski popis

1955: Mestno gledališče Nova Gorica; 1969: Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica; 2004: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

statut, pravilniki in drugi samoupravni akti 1955-1979/ zapisniki sej upravnih, samoupravnih in strokovnih organov 1963-1986/ finančni načrti in zaključni računi 1956-1977/ statistična poročila 1962-1965, 1975-1979/ dokumentacija volitev in referendumov 1980-1985/ spisi 1957-1982/  anketa o odnosih in delu v kolektivu 1979/ tehnična dokumentacija dvoran za gledališke predstave v Solkanu in Novi Gorici 1954-1978/ knjiga predstav 1979-1981/ knjiga vaj 1978-1982/ programi in gledališki listi 1954-2009/ plakati 1956-2001/ publikacija ob 15-letnici poklicnega gledališča 1984/ publikacija Ob otvoritvi nove gledališke hiše, štirideset let gledališča 1994/ videokasete1981-1998/ skice za kostume 1986/ 7. Primorsko dramsko gledališče; Goriško srečanje malih odrov 1978, Bilten, št. 2/ Program in razpis abonmaja za sezono 1987-88/