Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1968-1994; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1976 - 1991: Zavod za kulturo Ajdovščina (Lavričeva knjižnica, Mestni kino in Pilonova galerija)

pravilniki in drugi samoupravni akti 1976-1989/ zaključni računi 1977-1990/ poročilo o delu 1978-1989/ zapisniki zbora delavcev 1977-1991/ zapisniki inventarne komisije1977-1991/ pošta 1977-1989/ finančni in delovni načrti 1979-1990/  razpisi 1977-1991/ srednjeročni plan 1981-1985/ spisi 1982-1989/ poročilo o investicijah1985-1988/ volitve1986