Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1833-2009; 1.4 tm (14 škatel); arhivski popis

Srečko Kumar (1888 Kojsko v Goriških Brdih – 1954 Koper (pokopan pri Sv. Križu nad Kojskim), glasbeni pedagog, zborovodja

osebni dokumenti 1902-1952/ spričevala 1905-1925,1926/ potrdila, dekreti, odločbe, imenovanja 1909-1953/ gradivo Glasbene Matice v Ljubljani 1923-1925/ gradivo pevskega zbora Združenje jugoslovanskega učiteljstva, sekcija Ljubljana 1923-1930/ gradivo Hrvaškega pevskega društva »Kolo« iz Zagreba 1926-1928/ gradivo Pevskega društva  »Zagrebški zborni studio« 1934-1935/ gradivo Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič 1937-1956/  gradivo zbora »Soča« iz Kojskega 1947/ gradivo o delovanju na Glasbeni šoli Koper 1948-1953/ dokumenti v zvezi z upokojitvijo 1953-1954/ biografski podatki/ odlikovanja, priznanja, zahvale 1927-1956/ fotografije 1920-1958/ korespondenca 1911-1974/ koncertni listi in vabila 1893-1949/ notni zapisi, tiski/ časopisni članki/ publikacije

slovenščina, italijanščina, srbohrvaščina