Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1919-1991; 0.4 tm (4š 4m); arhivski popis

Jože Srebrnič (1902 Solkan - 1991 Solkan), slikar, grafik, esperantist

šolska spričevala 1919-1922/ osebna izkaznica 1938/ vojaška izkaznica 1948/ delovna knjižica 1948/ vabila 1965-1984/ odlikovanja 1945-1982/ življenjepis/ korespondenca 1921-1989/ gradivo o slikarski in grafični dejavnosti/ osnutki za plakate, lepake, zaščitne znake, grbe, pohvale, priznanja 1954-1975/ fotografije/ gradivo o delovanju esperantistov na Goriškem 1932-1991/ ugankarstvo/ gradivo o zgodovini Solkana 1958-1985/ tiski, razglednice, znamke, knjige

slovenščina, italijanščina, eksperanto