Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1913-1949; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Franc Ukmar (1895 Solkan - 1962 Šempeter pri Gorici), posestnik in lesni mojster v Solkanu

osebni dokumenti 1919-1945/ korespondenca, vabila 1917-1949/ kupne in darilne pogodbe, potrdila, računi 1917-1947/ premoženjskopravne zadeve 1930-1941/ zavarovalne police za premičnine 1922-1946/ načrti 1939/ blagajniška knjiga 1913-1940/ fotografije/ bankovca 1944

slovenščina, italijanščina