Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1913-2007; 4.4 tm (44 arhivskih škatel); arhivski popis

Marko Vuk (1947, Miren – 2004 Miren), umetnostni zgodovinar in kulturni delavec

Osebni dokumenti 1958-2003 / korespondenca 1955-2003 / seminarske in diplomska naloga 1970-1073 / predavanja, govori, intervjuji 1971-2002 / članki 1971-2001 / rokopisi člankov, gradivo o kulturnem, društvenem, cerkvenem in političnem delovanju 1965-2003 /  gradivo o umetnostni zgodovini 1973-2001 / gradivo za gesla v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu in Enciklopediji Slovenije / katalogi za razstave 1974-2001 / zbirka vabil 1974-2004 / fotografije, časopisni članki