Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1808-1973; 2.2 tm (22š 1m); arhivski popis

Družina Černe iz Tomaja:

Anton Černe (1813-1891), kmet in politik, L. 1848 je bil prvič izvoljen v dunajski parlament. Zagovarjal je odpravo fevdalnih obveznosti brez plačila odškodnine. Od 1861 do 1876 je bil deželni poslanec v Gorici in od 1861 do 1873 državni poslanec. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika.

Albina Černe por. Laharnar  (1876-1954) vnukinja Antona Černeta

Emil Černe; Amalija Černe, Amalija Černe r. Škarja, Paula Černe, Lea Černe por. Žuk

Jakob Černe (1780-1857) duhovnik in šolnik; Franc Černe (1822-1902) duhovnik

dr. Peter Laharnar (1872-1932), pravnik; okrajni glavar v Sežani, svetnik pri deželni vladi za Bukovino v Černovicah; poročen z Albino Černe

zemljiško knjižne zadeve/ gradivo o političnem delovanju Antona Černe/ spričevala/ osebni dokumenti/ zapisi in skice o taktičnih vojaških nalogah Franca Černe 1863-1874/  gradivo iz obdobja šolanja in vojaščine Emila Černe/ korespondenca/ razglednice/ tiski/ zemljevidi/ šolski fotografije/ fotografske plošče/ zvezki

slovenščina, italijanščina, nemščina