Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1955; 4.2 tm (41š 4k); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (tudi Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Tolmin); 1952: Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in gradivo okrajne konference/ zapisniki sej okrajnega komiteja, osnovnih organizacij, množičnih organizacij/ plani, analize, ocene, poročila/ seznami članov in karakteristike/ pritožbe, prošnje, izjave/ različni referati/ finančni plani in poročila, plačilne liste/ statistika/ okrožnice, spisi/ gradivo komisij, sekcij, odborov/ resolucije/ referati/ delovodniki z indeksi