Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1990 2.9 tm (28š 2k); arhivski popis

1955: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1966: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej organov občinskega odbora 1955-1967/ popisi članov 1965/ finančna poročila 1963-1966/ volitve 1963-1967, 1974-1975, 1978/ praznovanja 1965-1969/ zapisniki sej občinske konference 1967-1983/ zapisniki sej izvršnega odbora 1967-1972/ statistična poročila 1968-1970/ finančna poročila 1968-1972, 1981/ spisi 1980-1990