Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1961; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Kanal; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki in poročila vaških oz. osnovnih organizacij 1952-1959/ zapisniki masovnih zborovanj 1953/ poročila občinskega odbora 1953, 1958/ zapisniki sej občinskega odbora, komisij in odborov 1954-1961/ finančna poročila in plani 1956, 1958-1961/ volitve 1958-1959/ informativna poročila 1958-1959/ delovodnik 1961