Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1961; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1953-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1953-1961/ statistični podatki 1960/ zapisniki sej komisij 1960-1961/ prošnje, predlogi, pritožbe 1960-1961/ informativna poročila 1960-1961/ spisi 1953-1961/ delovodniki 1958-1961