Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

?: Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Kostanjevica na Krasu; 1989: ukinitev

delovodnik 1971-1987/zapisniki sej koordinacijskih konferenc, kadrovskega odbora, predsedstva s prilogami/ blagajniška knjiga 1955-1987