Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1978; 70.3 tm (696 škatel); arhivski popis

1944-1945: Okrožno narodno sodišče za Zapadno Primorsko, 1944-1945: Okrožno narodno sodišče za Severno Primorsko, 1945: Okrožno narodno sodišče za tržaško okrožje; 1945: Okrožno narodno sodišče v Gorici, 1945-1947: Okrožno sodišče v Postojni; 1947-1950: Okrožno sodišče v Gorici z začasnim sedežem v Postojni;,1950-1954: Okrožno sodišče v Gorici; 1955-1977: Okrožno sodišče v Novi Gorici, 1947 priključeno: Višje narodno sodišče pri PNOO za Slovensko Primorje 1946, 1950 priključeno: Sodišče socialnega zavarovanja v Postojni in Gorici 1948-1950

civilne zadeve: pravdni spisi (Pž, To, Go, Gp, G, Gž, P) 1945-1978/ civilni spisi razno (Spo, R) 1948-1959/ spisi socialnega zavarovanja (So, So-R, So-G) 1948-1950/

kazenske zadeve: kazenski spis na 1. stopnji (Ko, K) 1944-1965/ kazenske spisi na 2. stopnji (Kos, Kž) 1951-1978/ poizvedbe in preiskave (Kio, Ki) 1954-1978/ pomilostitve (Kpo, Kspo, Kp) 1946-1978/ kazenski spisi razno (Kr) 1952-1978/ kazenski spisi mladoletnih na 1. stopnji (Km) 1954-1978/ kazenski spisi mladoletnih na 2. stopnji (Kžm) 1954-1978/ kazenski spisi Višjega narodnega sodišča 1946/

sodna uprava: spisi sodne uprave (Su) 1945-1956

sodni register: stara serija sodnega registra z izvirnimi oznakami (Rg I.a, Rg II.a in Zadr I.a) 1954-1975