Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1898-1951; 23.8 tm (238š); arhivski popis

Dr. Karel Podgornik, odvetnik, politik (roj. 1878 v Čepovanu, umrl 1962 v Sokanu), deloval kot koncipient v odvetniški pisarni dr. Tume v Gorici, javno politično deloval v liberalnem taboru, 1907 član izvršnega odbora Narodno napredne stranke na Goriškem, ustanovitelj in predsednik društva Narodna prosveta, tajnik Pevskega in glasbenega društva v Gorici, starešina pri akademskem ferijalnem društvu Adrija, član Kolesarskega društva Gorica, 1911 odprl v Gorici lastno odvetniško pisarno, izvoljen v goriški deželni zbor, v prvi svetovni vojni mobiliziran v vojno službo v Celju, sodeloval v likvidacijskem odboru Trgovske obrtne zadruge v Gorici, 1918 predsednik Goriškega pokrajinskega odseka Narodnega sveta v Ljubljani, 1921 izvoljen na listi Jugoslovanske narodne stranke, 1947 prvi predsednik Demokratične fronte Slovencev v Gorici

osebni dokumenti 1911-1946/ spričevala in drugi dokumenti iz obdobja študija 1898-1907 (1907)/ dokumenti v zvezi s službovanjem 1904-1949/ gradivo iz obdobja deželnozborskih volitev 1913/ gradivo iz obdobja vojaške službe v Celju 1917-1918/ korespondenca 1913-1953/ spisi finančnega poslovanja Goriškega pokrajinskega odseka Narodnega sveta v Ljubljani/ gradivo odvetniške pisarne (osebne zadeve, Trgovska obrtna zadruga Gorica, Nova stavbena zadruga Šempeter, Goriška ljudska posojilnica, Kmečka banka Gorica, Okrajna bolniška blagajna, Zveza stavbnih delavcev Renče, Zadruga vojnih oškodovancev Sv. Lucija (Most na Soči), Tovarna mila v Gorici)/  časopisi, tiski/ fotografije/ fotokopije

nemščina, italijanščina, slovenščina