Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1962-1973; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1962: Zavod za pravno pomoč Ajdovščina, 1973: ukinitev

registracija 1962, 1965, 1968/ statuti in pravilniki 1962-1969/ zapisniki sej 1962-1973/ poročilo o poslovanju 1963-1971/ finančni načrti in zaključni računi 1962-1969/ finančne evidence 1962-1965/ vpisniki in delovodniki 1962-1968/ spisi 1962-1973