Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1907(1891)-1928; 1.9 tm (18š 3k); arhivski popis

1850-1866: davčna občina v okviru občine Kobarid; 1866-1918: Občina Drežnica, Ortsgemeinde Dresenza; 1918-1928: Občina Drežnica, Comune di Dresenza; 1928: priključitev k občini Kobarid

popis zemljišč 1891/ gradnja napajališč in vodovoda 1910-1914/ posamezni spisi 1907-1920/ spisi 1921-1923/ spisi po kategorijah 1924-1928/ finančne zadeve 1921-1928/ zapisniki sej občinskega sveta 1921-1922/ vpisnik sklepov občinskega sveta1923-1928/ vpisnik sklepov občinskega odbora 1923-1928/ seznam državljanov 1927

nemščina, slovenščina, italijanščina