Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1895-1928; 1.6 tm (14š 6k); arhivski popis

1850-1867: davčna občina v okviru občine Bovec; 1867-1918: Občina Srpenica, Ortsgemeinde Srpenica; 1918-1928: Občina Srpenica, Comune di Serpenizza; 1928: priključitev k občini Bovec

posamezni spisi, finančne zadeve 1895-1917/ spisi 1919-1921/ spisi po kategorijah 1922-1928/  vojna škoda 1920-1925/ zapisniki sej občinskega sveta 1902-1923/ zapisniki sklepov podestà-ja 1925-1928/ državljanska knjiga 1921/ delovodniki 1913, 1914, 1919-1920, 1922, 1926-1928

nemščina, slovenščina, italijanščina