Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1823-1955; 7,4 tm (53š 13m 8o); arhivski popis

v fondu je zbrano ohranjeno katastrsko gradivo, ki so ga pri svojem delu uporabljali različni upravni organi

katastrske mape (nepopolne) 1869-1950/ imeniki zemljiških posestnikov (le za nekatere katastrske občine) 1907/ zemljiško-posestni listi posameznih katastrskih občin vipavskega sodnega okraja (ukinjenega 1923) 1891-1930/ parcelni zapisniki 1824-1945/ zemljiško-posestni listi posameznih katastrskih občin za območje vipavske občine (ukinjene 1959) 1952-1955/ izjave posestnikov o spremembah na zemljiščih 1954/ seznami zemljiških posestnikov 1952

nemščina, slovenščina, italijanščina