Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1972-1995; 8.5 tm (77 arhivskih škatel, 8 kartotečnih škatel); arhivski popis

Gradivo fonda Medobčinskega inšpektorata občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin - enota v Tolminu je le zelo okvirno popisano, pretežno le s klasifikacijskim znakom in opisom posamezne inšpekcijske službe ali opisom zvrsti gradiva. Čas nastanka gradiva pri posameznih popisnih enotah je naveden glede na oznake na ovojih posameznih zadev, ki so jih zapisovali pri ustvarjalcu gradiva. Izročitelj ni podrobneje preverjal dejanskega časa nastanka dokumentacije znotraj posameznih tehničnih enot, zato navedba letnic ni zanesljiva in dokončna.