Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1975-2004; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Osnovna organizacija ZSMS Dobravlje; Osnovna organizacija ZKS Dobravlje; Krajevna organizacija SZDL Dobravlje; Krajevna skupnost Dobravlje

statut/ seje sveta 1975-1996/ seji skupščine 1984, 1987/ volitve in referendumi 1976-1998/ statistična poročila 1975-1989/ bilance 1988-2001/ dopisi in ostali spisi 1975-2004/ gradivo Osnovne organizacije ZKS Dobravlje 1975/ gradivo Osnovne organizacije ZSMS Dobravlje 1984/